Wycena nieruchomości

tools1-248x213.jpgNASZA FIRMA ŚWIADCZY USŁUGI WYCENY:

NASZE WYCENY PRZYGOTOWUJEMY DLA NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

DOKUMENTY KONIECZNE DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Do poprawnego wykonania wyceny nieruchomości (operatu szacunkowego) należy przygotować między innymi niezbędne dokumenty.
Poniżej przedstawiliśmy zbiór najczęściej wymaganych dokumentów dla podstawowych typów nieruchomości.
Nieruchomości lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, np. działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne:

Nieruchomości zabudowane, np. domem jednorodzinnym:

Powyższe dokumenty należy pozyskać w:

Pozyskujemy niezbędne dokumenty na zlecenie klienta.

DORADZTWO W ZAKRESIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej, obejmującej jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, planowanie, wycena, opinie biegłych itp.

Doradztwo dla osób fizycznych związane z:

Doradztwo w obsłudze podmiotów gospodarczych:

ANALIZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy wykonanie analiz i badania rynku nieruchomości w oparciu o dane ofertowe, transakcyjne i prognozy rozwoju rynku. Analizy wykonujemy stosując doświadczenia ekonomii, zarządzania, statystyki, demografii, urbanistyki i planowania przestrzennego, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, logistyki i innych dziedzin. Zwracamy uwagę na rynkowe trendy, mody i oczekiwania rynku.

Opracowania analityczne i koncepcje dalszego wykorzystania nieruchomości, analizy projektów deweloperskich, analizy stanu prawnego itp. wykonujemy dla osób prywatnych, deweloperów, przedsiębiorstw z innych branż, kancelarii prawnych oraz urzędów.

Wycena nieruchomości, Pośrednictwo nieruchomości, Sprzedaż - wynajem - kupno nieruchomości: domy, mieszkania, działki i grunty, powierzchnie biurowe, lokale użytkowe, obiekty inwestycyjne, hale i magazyny, powierzchnie komercyjne. Zarządzanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, Inwentaryzacja i inne usługi, Obszar działania: Radom i okolice